For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden ShareYou

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de wederpartij gesloten overeenkomsten van ShareYou. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, verplichten ShareYou niet, tenzij deze vooraf door ShareYou zijn aanvaard en schriftelijk vastgelegd.

ShareYou is een online deelplatform waar je spullen kunt aanbieden die je wil delen met je buurtgenoten. We leven steeds meer in een wereld waar duurzaamheid centraal staat. Samen delen brengt mensen bij elkaar, versterkt vooral het vertrouwen, is duurzaam en goed voor het milieu. Duurzaam worden begint bij jezelf!

Spelregels voor het plaatsen van een advertentie:
Voor het plaatsen van een advertentie hebben wij spelregels opgesteld zodat we samen prettig zaken met elkaar kunnen doen. Het is alleen toegestaan om een account op je eigen naam aan te maken. Ga respectvol met elkaar om. Zo vinden wij het niet gepast als er teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn gebruikt worden. Gebruik geen foute of misleidende informatie. ShareYou mag indien de spelregels niet worden nageleefd, de advertentie en/of het account verwijderen. Als ShareYou een advertentie wilt gebruiken voor social media zullen wij daar altijd schriftelijk toestemming voor vragen.

Onderlinge afspraken verhuurder vs huurder:
Als je spullen verhuurt of huurt neem dan onderstaande regels in acht:

  • Spreek samen de huurprijs en de huurtermijn af;
  • Maak onderling duidelijke afspraken en houd je hier ook aan;
  • Controleer de verhuurbare spullen bij aanvang;
  • Ga zorgvuldig om met de spullen van een ander;
  • Wat te doen bij schade of als de spullen niet terug worden gebracht.


Verhuurovereenkomst :
Je kunt geheel vrijblijvend de voorbeeld verhuurovereenkomst gebruiken. Aan de voorbeeld verhuurovereenkomst kunnen geen rechten worden ontleend jegens ShareYou.

Minderjarigen:
Het gebruik van ShareYou is toegankelijk voor gebruikers van 18 jaar en ouder. Indien een minderjarige gebruik wil maken ShareYou hebben zij toestemming nodig van hun wettelijke vertegenwoordiger.

Disclaimer:
ShareYou besteedt de grootste zorg aan de informatie op haar website. ShareYou doet gedeeltelijk beroep op externe partners voor het aanleveren van data en content. Derhalve kan deze informatie veranderen en kunnen wij geen garantie geven over de correctheid van de gegevens. Daarom kan ShareYou in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de website en/of het gebruik ervan en nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor fouten in de gegevens, adressen of domeinnamen op de site.

Website:
Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat onze website online is. Wij kunnen niet garanderen dat onze website foutloos werkt of altijd beschikbaar is, en kunnen ook niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele voor schade, geleden als onze website niet correct of niet veilig werkt. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie op onze website.

Tarieven en Betaling:
Het gebruik van ShareYou is niet gratis. Wij hanteren voor iedere verhuurder het gebruikerstarief van € 9,95 per jaar. Je lidmaatschap gaat in bij het plaatsen van je eerste advertentie. Huurders maken kosteloos gebruik van onze ShareYou.

Privacy:
Uw privacy is voor ShareYou van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In onze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website van ShareYou allemaal doen met privé informatie die we over u te weten komen.

Aansprakelijkheid:
Indien er schade ontstaat aan je spullen moeten verhuurder en huurder dit onderling oplossen. ShareYou is en kan juridisch niet aansprakelijk gesteld worden. Mochten verhuurder en huurder er samen niet uitkomen is het Nederlands recht van toepassing.

Top
Messenger
Messenger